klima-ekonomik-çalışma (1)Geçiş mevsimlerinde doğal havalandırma ve ihtiyaca göre ısıtma modu desteği ile enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Enerji Sınıfı-Soğutma / Enerji Sınıfı-Isıtma : A ile G arasında bir harf olarak tanımlanan enerji sınıfı, kullanılan teknoloji ve klima gazına bağlı olarak değişir. Freon 410A (şu an için piyasanın en iyi gazıdır ve A sınıfı klimalarda kullanılır) ile Freon 12 gibi (Şu an için piyasanın en kötü gazıdır ve G sınıfı klimalarda kullanılır) birçok çeşitli gazlar kullanılmaktadır. Bu gazlar, sıkıştırıldıkları zaman Basınç*Hacim/Sıcaklık oranına göre (Hacim aynı tutulduğundan) sıcaklık sıkıştırılma oranında doğrusal olarak artacaktır. Bu olay sayesinde klimalar ısı yaymaktadır. Aynı şekilde, çok sıkışık bir ortamdan çok geniş bir ortama aktıkları zaman da genişleyen hacim oranında ısıları düşecektir. Bu olay sayesinde de klimalar soğutma olayını gerçekleştirmektedirler.