LGE’nin ısıtma ve klima ürünleri; enerji tasarrufu, tehlikeli maddelerin azaltılması ve çevreye etkileri dikkate alınarak sürekli olarak geliştirilmektedir. Özellikle, en ileri teknolojiye sahip sistemlerimizi kullanarak yenilenebilir enerjilerin kullanımında büyük adımlar atmış bulunuyoruz.

LG Electronics, ürünlerinin tasarımında öyle büyük bir gelişim sağladı ki, ürünler şimdi tüm soğutma ve ısıtma gereksinimlerinizi karşılarken daha az enerji tüketiyorlar.

Enerji ile ilgili ürünler (ERP) konusundaki Avrupa düzenlemeleri,üreticilerin, daha az ham madde kullanan ve üretimden son kullanıma kadar daha az enerji tüketen enerji-verimli ürünler üretmelerini gerektirmektedir. 2020 yılına kadar 20/20/20’ye erişim ilkesi, 2020 yılına kadar yenilenebilir enerjilerin payı %20’ye yükseltilirken, %20 daha az primer enerji kullanımı ile %20 daha az sera gazı emisyonu neşredilmesini hedeflemektedir. LG Electronics klimaları, bu beklentileri karşılar ve küresel iklimin korunmasına adil bir katkıda bulunur.

Yıl boyunca farklı soğutma ve ısıtma gereksinimlerini dikkate alarak, LGE ürünleri her bir coğrafik alana ve mevsime göre en uygun performansı verecek şekilde tasarlanmışlardır. Mevsimsel enerji verimlilik faktörü ve mevsimsel performans katsayısı, yaşadığınız yere ve gerçek yaşamdaki kullanım koşullarına bağlı olarak ısıtma ve / veya soğutmada her bir ürünün nasıl çalışacağını en iyi şekilde açıklamaktadır: Mevsimsel verimlilik terimi, enerji kullanımına gereksinim duyulan yardımcı modlardaki çalışmaları da kapsar. Hesaplamalar, üç Avrupa iklim bölgesinden birine karşılık gelen ortamda tüm mevsimler boyunca iç mekân ve dış mekân ortalama sıcaklıklarının farklı kombinasyonlarında simule edilmiştir. LG ürünleri, iç mekân ortamını iyileştirir ve düşük maliyetle enerji tasarrufu sağlar.

 

LG VRF KLİMA ÜRÜNLER

LG VRF Klima Dış Üniteler

LG VRF Klima İç Üniteler

LG VRF Klima Kumanda